Ankarspel

Behövs hjälp?
När du väljer ankarspel måste du ta hänsyn till båtens storlek och utformning, montering och placering av ankarspelet samt förväntade förankringsförhållanden, inklusive dragkraft och typ av botten.